ଧର୍ମ ନାଆଁରେ Dharma Naare

ଧର୍ମର ଗହନ କଥା ଗୋପନ ରହିଯାଏ
ଧର୍ମନାମେ ସବୁ ଲୁଚାଇ ଲୁଚାଇ ଚାଲେ
ପୋଥିପଢି ପଣ୍ଡିତେ
ଧର୍ମନାମେ ନିଜ ବଣିଜ ଚଲାଏ ।
ଭଗବାନ କେଉଁଠି ରହେ
କେହିତ ଜାଣେନା,
ହେଲେ ଭଗବାନ ନାଆଁରେ ନିତି
କେତେ ମନ୍ଦିର ଗଢାହୁଏ ଆଉ
କେତେ କେତେ ରକ୍ତପାତ ହୁଏ ।

ଭଗବାନ କେମିତି ଦିଶେ, କେହି ଦେଖିନାହିଁ
କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ନାଆଁରେ କିଏ ଦାଢିକୁ ବଢାଏ
କିଏ ପଗଡି ଦେଖାଏ ଆଉ କିଏ ଟୋପି
କିଏ ଅବା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗରେ
ସାରା ଦୁନିଆକୁ ରଙ୍ଗିବାର ସପନ ଦେଖାଏ ।

କହନ୍ତି, ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ଗଢିଛି
ସବୁରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଦେଇଛି,
ହେଲେ ନାଚାର ଭଗବାନ,
ନିଜପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ।
କେତେ କେତେ ନେତାଙ୍କର ବଡ ବଡ ଚିନ୍ତା
ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଅବା
ମସଜିଦଟିଏ ଦେବାକୁ
ସେମାନଙ୍କୁ ରାତି ରାତି ନିଦ ଆସେନାହିଁ ।
ଯିଏ ସଭିଙ୍କୁ ଦେଇଛି,
ତାକୁ ଦେବାପାଇଁ ଏଠି ବଳ କଷାକସି ହୁଏ ।

କିଛି ଅତିବୁଦ୍ଧିମାନ
ଧର୍ମକୁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରକରି ଜାଣନ୍ତି,
କିଏ ସତ୍ତା ଶାସନ ପାଇଁ
କିଏ ନିଜ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର
ଡିଣ୍ଡିମ ବଜାଇବା ପାଇଁ
କିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ
ଧର୍ମର ନାଆଁରେ ନିତି
ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳୁଥାଏ ।
ବିଚରା ଧର୍ମଭୀରୁ ମଣିଷ,
ଭଗବାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳରେ
କାଠର କଣ୍ଢେଇ ସାଜି
ଭାଇ ଭାଇର ରକ୍ତ ପିଇଯାଏ ।

***23/05/2018***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s