ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ Padma ghunchi ghuchi jae

ସୁଖ ମୁଁ ଜୀବନେ ଖୋଜୁଅଛି ଯେତେ
ସୁଖ ହଜି ହଜି ଯାଏ
ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଏ,
ପାଇଲେ ଯେତେବି ପେଟ ଭରେନାହିଁ
ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋଡଇ ଏମନ
ଲୋଭ ବଢି ବଢି ଯାଏ ।
ମନ ବନସ୍ତରେ କାମନାର ଅଗ୍ନି
ଜୀବନରେ ଲୋଭ ଇର୍ଷାର ବହ୍ନି
ଆପେ ଆପେ ଲାଗିଯାଏ,
ବଢି ବଢି ଯାଏ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା
ଯେତେ ପାଇଲେବି
କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟେନାହିଁ
ଲୋଭର ନା ଅନ୍ତ ହୁଏ !
କାମନା ବିନାଶେ ଦୁଖର ବିନାଶ
ମନ ସନ୍ତୋଷେ ପୁରେ ସବୁଆଶ
ଏ କଥା ତ ମିଛ ଲାଗେ,
ନିର୍ବାଣ ଅବା ଚାହୁଁଅଛି କିଏ
ମନ ସନ୍ତୋଷ କିଏ ଅବା ମାଗେ
ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲୋଭଯେ ମନରେ ଜାଗେ ।
ଭାବିବାକୁ ମନ ହୁଏନାହିଁ ଜମା
ଜାଣି ଭୂଲିଯାଏ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ
ମିଛ ମାୟା ଭରା ସଂସାର,
ଆଜି ମଲେ କାଲି ଦୁଇଦିନ ହେବ
ପ୍ରାଣ ଗଲାପରେ ସବୁ ରହିଯିବ
ଭାବେ ନାହିଁ ମନ ମୋର ।
ରହିଗଲେ ଯିବ ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତି
ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମନେ ନାହିଁ ମୋ ଆପତ୍ତି
ଖାଲି ହାତେ ଯିବି ଚାଲି,
ମନ କାମନା କି ଅଧାରେ ଛାଡିବି
ଉପାର୍ଜନ ସବୁ ଦାନ ଦେଇଦେବି
ମରିଯିବି ଦିନେ ବୋଲି !
ପାପ ପୂଣ୍ୟ ତ ମନର ଭରମ
କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ
ଦୁର୍ବଳ ସବୁ ମନର ସ୍ଥିତି,
ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ସକଳ ମଉକା
ଭାବେ ନାହିଁ କେବେ ଅସଦ ପନ୍ଥା
ଆବୋରେ ନରଖି ଭିତି ।
ସୁଖର ଆଶାରେ କର୍ମେ ଲାଗିଥାଏ
ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ଖୁସି ଭୂଲିଯାଏ
ଦିନରାତି ଯାଏ ଭୂଲି,
ସୁଖତ ମିଳେନା ସନ୍ତୋଷ ବିନା
ମୁକ୍ତି ମିଳେନା ସତ୍ କର୍ମ ବିନା
ସବୁତ ପାଶୋରି ଦେଲି ।
ମନ ଖୁସି ଆଉ ପ୍ରାଣର ଶାନ୍ତି
ସବୁ ମୁଁ ହରାଇ ଭାବୁଅଛି ଆଜି
ଏଇ ଜୀବନରେ ଏ କଣ କଲି !

***11/05/2018***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s