ଅଣ୍ଟାରେ ମୋ ରକ୍କା ପଶିଛି Antare mo Rakka pasichi

ଅଣ୍ଟାରେ ମୋ ରକ୍କା ପଶିଛି
ତଣ୍ଟିରେ ସତେକି ମାଛ କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି,
ନା ଗିଳି ହେଉଛି,
ନା ତାକୁ ଓକାଳି ପାରୁଛି ।
ରକ୍କା ମୋର ଶୋଇଲେ କାଟୁଛି
ବସିଲେ କାଟୁଛି, ଉଠିଲେ କାଟୁଚି,
ବଡ ଦରଦ ଏ ନା ଦେଖି ହେଉଛି
ନା ଦେଖେଇ ହେଉଛି,
ଅଣ୍ଟାରେ ମୋ ରକ୍କା ପଶିଛି ।

ଅଣ୍ଟାରେ ମୋ ରକ୍କା ପଶିଛି,
ସତେବା ପ୍ରେମିକା ମୋର
ପ୍ରେମରେ ବ୍ରେକ୍ ଅପ କରି
ଅପନ୍ତରାରେ ମୋତେ ଛାଡି ଦେଇଛି ।
ପ୍ରେମିକାକୁ ନା ବୁଝେଇ ପାରୁଛି
ନା ନିଷ୍ଟୁର ପ୍ରେମିକାକୁ ସହି ହେଉଛି ।
ରକ୍କା ମୋର ହଲିଲେ କାଟୁଛି,
ଦି’ପାମୁଣ୍ଡ ଚାଲିଲେ କାଟୁଛି
ନା ଶୋଇ ହେଉଛି ନା ବସି ହେଉଛି
ଅଣ୍ଟାରେ ମୋ ରକ୍କା ପଶିଛି ।

ଶୋଇଲେ ଖଟ ବାଡାକୁ ଆଉଜି ଶୋଉଛି
ଘରମଣି ଚିଢାନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶୟନ ହେଉଛି,
ଚାଲିଲେ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲୁଛି
ନାତିଟୋକା ଦେଖି ହସି ହସି କହେ
ଜେଜେ ବ୍ରେକ୍ ଡାନ୍ସ ହେଉଛି ।
ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଭାବ ବଡ ବିକୃତ ଦିଶୁଛି
ସତେବା କଲରାର ପିତା ଜୁସ୍ ପିଇଛି,
ଅଣ୍ଟାରେ ମୋ ରକ୍କା ପଶିଛି
ଶୋଇଲେ କାଟୁଛି ସେ ବସିଲେ କାଟୁଛି
ଦି’ପାଦ ଚାଲିଲେ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି ।

***08/04/2018***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s