ହସିଦେଇ ପଦେ କହ Hasi dei pade Kaha

ଟିକିଏ କଥାରେ ରୁଷିଯାଉ କିଆଁ
ହସିଦେଇ ପଦେ କହ,
ଟିକିଏ କଥାରେ ମନ ମାରିଦେଲେ
ଦୁଃଖ କିବା ସରେ
ହସିଦେଇ ଥରେ ସବୁକଥା ଭୂଲିଯାଅ ।

ଦୁନିଆଟା ନୁହେଁ ଏତେରେ ଜଟିଳ
ଟିକିଏ ହସରେ ସବୁତ ବଦଳି ଯାଏ,
ଧରି ବସିଥିଲେ ଛୁଞ୍ଛି ମୁନଲାଗେ
ପାହାଡ ସମାନ, ସମ୍ପର୍କକୁ ଜାଳି ଦିଏ ।

ସମସ୍ୟାରେ ଭରା ମଣିଷ ଜୀବନ
ମିଳେନାହିଁ ସମାଧାନ,
ମୁହଁକୁ ସୁଖାଇ ଭାବି ବସିଲେ କି
ବାଟ ମିଳିଯାଏ, ମିଳେକି ଦୁଃଖ ନିଦାନ ।

ଅସଜଡା ଏଠି ଅନେକ କିଛିରେ
ତୁମ ଆମ ଜୀବନରେ,
ସମୟ ଉଜାଡେ ସମୟ ସଜାଡେ
ସବୁ ଅସଜଡା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦୁନିଆରେ ।

ସମୟ ଉପରେ ଛାଡି ଦିଅ କିଛି
କାମ ତାର ତାକୁ, କରିବାକୁ ଦିଅ
ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ହସିଦେ ଥରେ
ସମୟଠୁ ବଳି ବଳବାନ କିଏ ।
ହସଠାରୁ ଆଉ ବଡ ଉପହାର
ଦୁନିଆରେ କିଏ କାହାକୁ ଦିଏ !

ଟିକିଏ ନଇଁଲେ କଳି ତୁଟି ଯାଏ
ଭୂଲି ଯାଏ ଯେତେ ମନର ରାଗ,
ସମ୍ପର୍କରେ ସିନା ରାଗରୁଷା ହୁଏ
ମାନ ଅଭିମାନ,
ପର ସାଥେ କିବା ଥାଏ ସେ ଭାବ ।

***23/05/2018***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s