ବସନ୍ତ ଆସୁଛି Basanta Asuchhi

ବସନ୍ତ ଆସୁଛି,
ଆନନ୍ଦରେ ପୁଲ୍ଲକିତ,
ହରଷିତ ଉପବନ,
ପବନର ଝୁଲାରେ ଝୁଲି,
ଏକ ଆରେକର କାନେ
ଚୁପି ଚୁପି କହିଯାଏ,
ହେ ଜାଣିଛ, ବସନ୍ତ ଆସୁଛି !
ଏଇ ଦେଖ ନାଲି ନାଲି
ଗୁଜୁରୀ ଆସୁଛି ନବ କିଶଳୟ,
ଏଇ ଦେଖ,
ପ୍ରତି ଡାଳେ ଡାଳେ କେତେ ଫୁଲ କଢି
ଆକାଶରେ ଚମକକ୍ ତାରା ପରି ।
ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ଆଉ ଅନୁଭବ କର,
ପବନର ଉଷ୍ମତାରେ ମଳୟର ମୃଦୁ ମୃଦୁ ପରଶକୁ ।

ଆଉ ଦିନ କେଇଟାରେ,
ଶୀତ ଚାଲିଯିବ ତାର ଆପଣା ବାଟରେ,
ବସନ୍ତ ଆସିବ, ଖେଳିଯିବ ନବ ଉନ୍ମାଦନା
ବୃକ୍ଷରେ ବୃକ୍ଷରେ, ଲତା ଆଉ ପାଦପରେ ।
କଳିକା ଯେତେକ ଫୁଲ ଫୁଟିଯିବେ,
ଆମ୍ବ ବଉଳର ମଧୂର ମହକ
ମହୁଆର ମଦହୋସ ବାସ୍ନା
ଚଉଦିଗେ ମହକି ଉଠିବ ।
ଶୋରିଷ ସୂର୍ଯ୍ୟମୂଖୀ
ହଳଦିଆ ଶାଢୀରେ ସାଜିବେ,
କୃଷ୍ଣଚୁଡା ବି ଫୁଲେଇ ହେବ
ନାଲି ନାଲି ତାର ଶାଢୀର ଚମକ ଦେଖାଇ,
ଧରିତ୍ରୀ ରାଣୀ ବି ସବୁଜ ଶାଢିରେ
ତନୁ ତା’ ସଜାଇ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗି ଫୁଲର
ଛିଟପକା ଧଡି ଦେଖାଇବ ।

ମଳୟ ଆସିବ, ବଡ ଦୁଷ୍ଟ ସିଏ,
ଛୁଇଁ ଯିବ ଯେତେ କୁଆଁରୀ କଳିକାର ଦେହ,
କୁତୁ କୁତୁ କରିଯିବ ଏ ଫୁଲକୁ ସେ ଫୁଲକୁ
ଭ୍ରମର ତ ଇର୍ଷାରେ ଜଳିବ,
ହେଲେ ଚଗଲା ମଳୟ,
ଫଗୁଣରେ ଆହୁରି ମତୁଆଲା ହେଉଥିବ ।
କୋଇଲି ଆସିବ କୁହୁ କୁହୁ ଗୀତ ଗାଇ
ମୋହି ନେବ ସବୁରି ମନ ସେ,
ବସନ୍ତ ଆସିବ ରଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ମହକ ଆଣିବ
ଧୀର ଧୀର ମୃଦୁ ମଳୟରେ,
କୋଇଲିର କୁହୁତାନେ ଭରିଦେଇ ଶୁଷ୍କ ପ୍ରାଣେ
ପ୍ରଣୟର ସଂଜୀବନି ଦେଇଯିବ ।
ସ୍ୱାଗତଂ ହେ ପ୍ରେମର ବସନ୍ତ,
ତୁମ ଆଗମନ ପାଇଁ ଏ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି
ବାହୁ ମେଲି ଅନାଇ ବସିଛି,
ତୁମ ମଧୁ ଆଲିଙ୍ଗନର ଆଶା ନେଇ ।

***11/01/2018***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s