ପ୍ରିୟା Priya

ରଜରେ ପ୍ରିୟାକୁ ସଜ ଦେଖିବାକୁ
ଉଡିଯାଏ ମନ ଆଜି ପ୍ରିୟତମା ଗାଆଁ,
ମନରେ ସଂଯୋଗୀ ଗୋଟିଏ କାମନା
ପାଇବାକୁ ଥରେ ପ୍ରିୟାର କୁଆଁରୀ ଛୁଆଁ ।

ସଜଫୁଲେ ଗଭା ସଜାଇ ଥିବ ସେ
କଳା କୁନ୍ତଳରେ ବାନ୍ଧିଥିବ ମଲ୍ଲିମାଳ,
କେଡେ ଶୋଭାବନ ଦିଶୁଥିବ ଆହା
କଳା ବାଦଲରେ ସତେକି ବିଜୁଳି ଖେଳ ।

କୁଆଁରୀ ତା ତନୁ ହଳଦୀ ତେଲରେ
ହଳଦୀ ତା ମୁହଁ ଦିଶୁଥିବ ଜକ ଜକ,
ଏମିତି ନିଇତି ଦେଖୁଥିଲେ ବସି
ଭୂଲିଯିବି ସତେ ଦୁନିଆଁ ଜଂଞ୍ଜାଳ ଦୁଃଖ ।

ଚୁର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତଳ ତା ମୁହଁ ଢାଙ୍କୁ ଥିବ
କଳା କଳା ମେଘ ଢାଙ୍କିଯାଏ ଅବା ଜହ୍ନ,
ମଳୟକୁ ଡାକେ ଉଡାଇ ନେବାକୁ
ତା ଚୁର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତଳ, ଜହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମନ ।

କପାଳରେ ତାର ନାଲିଆ ବିନ୍ଦି ଲୋ
ଦେଉଥିବ ଅବା ଟିକିଏ ମୁରୁକି ହସି,
ମୋ ପ୍ରିୟା ଓଠର ଟିକିଏ ହସରେ
ଝଣ ଝଣ କରି ମକୁତା ପଡିବ ଖସି ।

ମହକୁଥିବ ତା’ କସ୍ତୁରୀ ମହକ
ପବନରେ ଦେଇ କୁଆରୀ ତନୁର ବାସ,
ମାଳତୀ କୁଞ୍ଜରେ ମାନିନୀ ରାଧୀକା
ଅଭିଶାରେ ଅବା ଚାହିଁଛି ରଚିବ ରାସ ।

***12/01/2018****

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s