ହୃଦୟ ତ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ Hrudaya ta Jantra tie

ସେ ଚାଲି ଗଲା
ଗଲାବେଳେ ହାତ ହଲେଇଲାନି,
ବୋଧହୁଏ ହାତ ଦୁଇ ତାର ବ୍ୟସ୍ତଥିଲେ
ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିବାରେ ।
ଗଲାବେଳେ ଖାଲି କହିଗଲା
ଏ ଦୁନିଆର ହୃଦୟ ନଥାଏ,
ଦୁନିଆ ମସ୍ତିସ୍କରେ ଭାବେ,
ଧନ ଦଉତଲରେ ମାପି ନିଏ
ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ।
ଜାତି, ରୀତି, ନୀତି ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ଏ ଦୁନିଆ,
ଏଠି ହୃଦୟର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ।
କିଏ ବା ପଚାରେ ‘ଦି କଉଡି’ର ଏ ହୃଦୟକୁ ?
ହୃଦୟ ତ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ !
ଖେତରେ ପାଣି ମଡେଇଲା ପରି
ଦେହରେ ରକ୍ତ ମଡେଇବାର ପମ୍ପଟିଏ,
ଚାଲୁଥାଏ ଦିନରାତି ଚବିଶ ପ୍ରହର ।
ହେଲେ କେହି ବୁଝେନାହିଁ, ପ୍ରେମ ବିନା
ହୃଦୟଟା ଟୁକୁଡା ଟୁକୁଡା ହୁଏ ଏବଂ
ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ହୁଏ ।

ସିଏ ତ ଜାଣି ପାରିଲାନି,
ସିଏ ମୋର ହୃଦୟ ଥିଲା ବୋଲି,
ତା ବିନା ଶୁଖିଗଲା
ମୋ ମନର ସବୁଜ ଖେତ,
ଆଉ ଉଜୁଡି ଗଲା ବଡ ଜତନରେ ସାଇତା
ମୋର ପ୍ରେମର ଫୁଲ ବଗିଚାଟି ଆଉ
ତା ସାଥେ ଶୁଖିଗଲା ଜୀବନର
କୁଳୁ କୁଳୁ ଛୋଟ ଝରଣାଟି ।

ମନ ମୋର ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲା,
ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ।
ହେଲେ, ପୁରୁଷର ଅହଂକାର
ରୁନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ଗଳା ମୋର,
ଲୁହ ସବୁ ଝରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତେଅବା
ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାଉଥିଲା,
ଶ୍ରାବଣର କଳା କଳା ବାଦଲରେ ।
ବସନ୍ତ ଆସିବା ଆଗରୁ
ବାଟ କାଟି ଚାଲିଗଲା
ଜୀବନରେ କେବଳ ବୈଶାଖ ରହିଗଲା
ବୈଶାଖ ଗଲେ ସିନା ଶ୍ରାବଣ ଆସିବ
ହେଲେ ବୈଶାଖ କେବେ ଯିବ କେହି ଜାଣେନା !

***04/01/2018***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s